Update corona en sport 25-3-2020

25-03-2020
 
Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart 2020

Tot 6 april:
  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht; 
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
  • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.
Tot 1 juni: 
  • Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend: congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.
Bovenstaande is ook terug te vinden op de sites van de Rijksoverheid en van het RIVM.
 
Mogelijke compensatieregeling(en)

Er wordt door diverse sportorganisaties samen gekeken naar de volgende compensatievraagstukken:
  • Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank;
  • Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen;
  • Voor gemeenten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. 
Hierover zal later meer informatie bekend worden.