Update corona en sport 1-10-2020

01-10-2020
 
Afgelopen maandagavond heeft de Rijksoverheid weer een aantal maatregelen bekend gemaakt. Dit gezien het gegeven dat het aantal besmetting snel toeneemt, het aantal opnames in ziekenhuizen weer stijgt. De maatregelen hebben als insteek om verspreiding terug te dringen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond volgt in grote lijnen de maatregelen van de Rijksoverheid. Hierbij een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor sportverenigingen. De noodverordening is nog niet afgerond en kan nog aanvullende of specifieke maatregelen met zich mee brengen.
 

Hieronder de belangrijkste maatregelen die van toepassing zijn op de sport:

Voor samenkomsten geldt een maximum van 30 personen voor binnenruimtes en een maximum van 40 personen voor buitenactiviteiten. Sportverenigingen hebben echter een uitzonderingspositie. In teamverband kan zodoende dus wel gewoon gesport worden vanwege deze uitzondering;
  • Voor gezelschappen geldt een maximum van 4 personen, zowel binnen als buiten. Sportverenigingen hebben echter een uitzonderingspositie. In teamverband kan zodoende dus wel gewoon gesport worden vanwege deze uitzondering;
  • Er is geen publiek toegestaan bij amateursportwedstrijden;
  • Sportkantines zijn gesloten; het is vrijwilligers echter toegestaan om koffie te nuttigen of bijvoorbeeld een drankje uit de koelkast te pakken, zolang er in de kantine geen barpersoneel aanwezig is;
  • Er geldt geen meldplicht meer voor samenkomsten.
  • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. Dit mag gewoon gevraagd worden en hoeft dus niet schriftelijk. Als het schriftelijk gebeurt, mogen de uitkomsten niet bewaard worden (i.v..m de privacywetgeving);
  • Geadviseerd wordt om vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Het is toegestaan om te vergaderen op de club, mits dit in een aparte ruimte kan en als ook de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Hierbij geldt niet het maximum van 4 personen als het zaken betreft die noodzakelijk zijn voor de continuering van de verenging (wel max. 30 personen per ruimte). Voor overige overleggen geldt wel het maximum van 4 personen.

Ten aanzien van de horecasporten zijn de volgende maatregelen van toepassing:

Voor sportactiviteiten in de horeca (bv. een café waar ook gedart wordt) geldt: sportbeoefening kan, zolang aan de regels voor horeca wordt voldaan (max 30 personen etc);
  • Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt) is niet mogelijk, want de sportkantines zijn gesloten;
  • Voor accommodaties die speciaal zijn ingericht voor horecasport (bv. een denksportclub) geldt: sportbeoefening kan, maar er kan achteraf geen drankje omdat de horecafunctie is gesloten;
Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met Sportief Capelle, 010 258 8787.